ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ"

  • Τά χαλεπά ταίς επιμελείαις αλίσκεται.
    σημαίνει