ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΠΙΤΥΧΙΑ"

  • Άδακρυς πόλεμος
    δηλώνει

  • Τί ήδιστον;το επιτυγχάνειν.
    σημαίνει