ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΡΓΑΣΙΑ"

 • Αντλείν αμφοτέρεις.
  σημαίνει πως

 • Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
  σημαίνει

 • Πόνοι γεννώσι δόξαν,κάματοι προξενούσι στεφάνους.
  σημαίνει

 • Έργον δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ' όνειδος.
  σημαίνει

 • αργός μη ίσθι μηδ' αν πλουτής
  σημαίνει