ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΡΓΑΣΙΑ"

  • Αντλείν αμφοτέρεις.
    σημαίνει πως

  • Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
    σημαίνει

  • Πόνοι γεννώσι δόξαν,κάματοι προξενούσι στεφάνους.
    σημαίνει