ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΡΓΟ"

  • Αμ' έπος αμ' έργον.
    σημαίνει

  • Εργω ουκέτι μύθω.
    σημαίνει

  • Θεός τοίς αργούσιν ου παρίσταται.
    σημαίνει