ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΡΩΤΑΣ"

 • Εκ του γαρ εσοράν ανθρώποι εράν.
  δηλώνει

 • Καύνιος έρωτας.
  σημαίνει

 • Όρκος αφροδίσιος ουκ εμποίνιμος.
  σημαίνει πως

 • Όρκος αφροδίσιος συγγιγνώσκεται.
  δηλώνει

 • έρως ανίκατε μάχαν. / έρωτι δε μάχεσθαι χαλεπόν.
  δηλώνεται

 • Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.
  σημαίνει

 • Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.
  σημαίνει

 • Ου το εράν νόσος αλλά το μη εράν. Ει γαρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες.
  δηλαδή

 • Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.
  σημαίνει

 • Το μεν πυρ ο άνεμος, τον δε έρωτα η συνήθεια εκκαίει.
  σημαίνει

 • Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους.
  σημαίνει