ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΕΧΘΡΟΣ"

  • Εχθρός δε καν καλά ποιήση, κακά έστιν.
    δηλώνει