ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΘΑΛΑΣΣΑ"

  • Θάλασσα κλύζει πάντα τα ανθρώπων κακά...
    σημαίνει

  • Ο Κρης την θάλατταν.
    λέγεται για

  • Ποταμός θαλάττη ερίζει.
    δηλώνει