ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΘΑΛΑΣΣΑ"

  • Θάλασσα κλύζει πάντα τα ανθρώπων κακά...
    σημαίνει