ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΘΑΝΑΤΟΣ"

 • Ανεπαύθει εν ειρήνη.
  σημαίνει

 • Σελίνου δείται.
  λέγεται

 • Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.
  δηλώνει

 • Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.
  σημαίνει

 • Θανέειν πέπρωται άπασι.
  σημείωση

 • Εύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι.
  γράφτηκε

 • Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν.
  μεταφορικά

 • Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται.
  από τον

 • Θάνατος των ανηκέστων κακών ιατρός.
  σημαίνει πως

 • Θάνατος λυπηρότερος τοις ευτυχούσιν ή τοις επιπόνων ζώσιν.
  σημαίνει πως

 • Θνατά θνατούσι πρέπει
  σημαίνει