ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΙΑΤΡΙΚΗ"

  • Ιατρός αδόλεσχος επί νόσω νόσος.
    σημαίνει

  • Μή ίσθι άλλων ιατρός έλκεσι βρύων.
    σημαίνει

  • Ούκ ένι ιατρικήν είδέναι,όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
    σημαίνει