ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΙΑΤΡΙΚΗ"

 • Ιατρός αδόλεσχος επί νόσω νόσος.
  σημαίνει

 • Μή ίσθι άλλων ιατρός έλκεσι βρύων.
  σημαίνει

 • Ούκ ένι ιατρικήν είδέναι,όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
  σημαίνει

 • Ιατρική σώματος νόσους ακέεται, σοφίη δε ψυχάν παθών αφαιρέεται.
  σημαίνει