ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΚΙΑ"

  • Μή κακοίς ομίλει.
    σημαίνει

  • Το σκαμβόν ξύλον ουδέποτε ορθούν.
    δηλαδή

  • Ουδείς εκών κακός.
    σημαίνει