ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΚΟ"

 • Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
  δηλαδή

 • Κακόν κακού ου άπτεται.
  με άλλα λόγια

 • Τη μεν ύδωρ φέρει, τη δε ετέρα το πυρ.
  λέγεται

 • Γυψ κόρακα εγγυάται.
  σημαίνει πως

 • Πολυπειρίη και πολυμαθείη μετά κακής αγωγής γίγνεται πολύ τούτων μείζων ζημία.
  δηλώνει πως

 • Πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται.
  σημαίνει