ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ"

  • Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
    εννοεί

  • Ουδέ το Δίωνος γρυ.
    σημαίνει

  • Α μεν ξυνήκα σποδαία, οίμαι δε και α μη ξυνήκα κρείττω είναι.
    ειπώθηκε από