ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ"

  • Ει μη ταχέως απολοίμεθα, ουκ αν εσώθημεν.
    εννοεί πως