ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΕΡΔΟΣ"

  • Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
    σημαίνει

  • Τα δε αισχρά κέρδη συμφοράς εργάζεται.
    σημαίνει