ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΙΝΔΥΝΟΣ"

 • Εκ λύκου στόματος.
  λέγεται για

 • Εκ τριχός κρεμάται.
  σημαίνει πως

 • Κατά μαχαιρών κυβιστάς.
  σημαίνει πως

 • Τα πολλά πράττειν ουκ εν ασφαλεί βίω.
  εννοείται