ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΚΟΠΟΣ"

  • Σύν μυρίοισι τά καλά γίγνεται πόνοις.
    σημαίνει πως

  • Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
    σημαίνει

  • Άβουλος ο νους διπλός ο κόπος.
    λεγεται