ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΛΟΓΟΣ"

 • Γλώσσα που πορεύη; Πόλιν ανορθώσασα, και πόλιν αναστρέψουσα.
  δηλώνει ότι

 • Ειπών α θέλεις, αντάκου α μη θέλεις.
  σημαίνει πως

 • Η λέγε τι σιγής κρείττον ή σιγήν έχε.
  σημαίνει

 • Χίος παραστάς Κώον ουκ έα λέγειν.
  σημαίνει πως