ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΛΥΣΗ"

  • Όρτυξ έσωσεν Ηρακλή τον κάρτερον.
    λεγεται