ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΜΑΘΗΣΗ"

  • Νέος πεφυκώς πολλά χρηστά μανθάνε.
    σημαίνει

  • Καρκίνος ορθά βαδίζειν ού μεμάθηκεν.
    δηλώνει πως