ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ"

 • Αετός εν νεφέλαις.
  λέγεται για

 • Αιγιαλώ λαλείς.
  σημαίνει

 • Αιθίοπα λευκαίνεις ή Αιθίοπα σμήχεις.
  σημαίνει

 • Ακίνητα κινείν.
  σημαίνει

 • Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν.
  σημαίνει

 • Άνευ πτερών ζητείς ίπτασθαι.
  λέγεται για

 • Άρκτου παρούσης τα ίχνη ζητείς ή Άρκτου παρούσης ίχνη μη ζήτει.
  σημαίνει

 • Άστρα τοξεύεις.
  σημαίνει

 • Βατράχοις οινοχοείς.
  σημαίνει πως

 • Δελφίνα προς το ουραίον δεις.
  σημαίνει πως

 • Εις ψάμμον οικοδομειν.
  σημαίνει

 • Εκδεδαρμένον δέρεις.
  σημαίνει

 • Ηλίω φως δανείζεις.
  σημαίνει

 • Κατά πέτρων σπείρεις.
  λέγεται

 • Κύματα μετρείς.
  σημαίνει

 • Κωφώ ομιλείς.
  δηλαδή

 • Λίθον διαλέγου.
  σημαίνει

 • Λύκος περί φρέαρ χορεύει.
  λέγεται

 • Λύκου πτερόν ζητείς.
  σημαίνει

 • Όρνιθος γάλα ζητείς.
  σημαίνει πως

 • Τράγον αμέλγεις.
  σημαίνει

 • Τυφλώ διανεύεις.
  ή αλλιώς

 • Ωον τίλλεις.
  δηλαδή

 • Ύλαν κραυγάζειν
  σημαίνει

 • Ανέμους γεωργείς.
  λέγεται

 • Ανέμω διαλέγεται.
  σημαίνει

 • Νεκρόν ιατρεύειν και γέροντα νουθετείν, ταυτόν εστίν
  σημαίνει

 • Προς κέντρα λακτίζεις
  σημαίνει

 • Φαλακρόν τίλλεις
  σημαίνει