ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΜΕΓΑΛΟΠΟΙΗΣΗ"

  • Ελέφαντα εκ μυίας ποιεί.
    λέγεται για