ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΜΟΡΦΩΣΗ"

  • Ανεωγμέναι Μουσών θύραι
    λέγεται

  • Εάν ευ ποιείς γνώση, τινί ποιείς.
    σημαίνει

  • Εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής.
    σημαίνει πως