ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΝΕΟΣ"

  • Αισχρόν τε μοχθείν μή θέλειν νεανίαν.
    δηλαδή

  • Νεός άν πονήσης, γήρας έξεις ευθαλές.
    σημαίνει

  • Νέος πεφυκώς πολλά χρηστά μανθάνε.
    σημαίνει