ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΝΙΑΤΑ"

 • Κτήσαι μέν έν τή νεότητι ευπραξίαν, έν δέ τώ γήρα σοφίαν.
  σημαίνει

 • Νεός άν πονήσης, γήρας έξεις ευθαλές.
  σημαίνει

 • Νέω δέ σιγάν μάλλον ή λαλείν πρέπει.
  σημαίνει

 • Νέων τι δράν μέν έντονοι χείρες, γνώμαι δ αμείνους εισί γεραιτέρων.
  σημαίνει

 • Παρέρχεται ώς όναρ ή ήβη.
  σημαίνει