ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΝΙΚΗ"

 • Τό νικάν σ αυτόν πασών νικών πρώτη τε καί αρίστη.
  σημαίνει

 • Κάδμεια νίκη.
  σημαίνει

 • Προ της νίκης το εγκώμιον άδεις.
  σημαίνει

 • Αργυραίς λόγχαις μάχου, και πάντων κρατήσεις.
  δηλώνει

 • έρως ανίκατε μάχαν. / έρωτι δε μάχεσθαι χαλεπόν.
  δηλώνεται