ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΝΤΡΟΠΗ"

  • Τό γάρ τραφήναι μή καλώς αιδώ φέρει.
    σημαίνει