ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΞΕΝΟΣ"

  • Ξένους ξένιζε, μήποτε ξένος γίνη.
    δηλώνει

  • Ξένος πεφυκώς τοις ξενίζοντας σέβου.
    και γενικότερα