ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΟΜΙΛΙΑ"

 • Ή λέγε της σιγής κρείττον ή σιγήν έχει.
  δηλαδή

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει

 • Αμαθέστερον πως είπε καί σαφέστερον.
  σημαίνει

 • Κρείττον σιωπάν ή λαλείν μάτην.
  σημαίνει

 • Λόγος έργου σκιή.
  σημαίνει