ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΟΡΑΣΗ"

  • Εκ δυοίν τρία βλέπεις.
    λέγεται για

  • Ου το εράν νόσος αλλά το μη εράν. Ει γαρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες.
    δηλαδή