ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΑΡΕΛΘΟΝ"

  • Ρόδον παρελθόν μηκέτι ζήτει πάλιν.
    δηλώνει