ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ"

  • Μίδας ώνου ώτα έχει.
    λέγεται