ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΠΟΛΗ"

  • Γλώσσα που πορεύη; Πόλιν ανορθώσασα, και πόλιν αναστρέψουσα.
    δηλώνει ότι

  • Κρείσσον πόλις χρωμένη χείροσι νόμοις ακινήτοις ή καλώς έχουσιν ακύροις.
    σημαίνει

  • Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται.
    σημαίνει