ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΠΑΤΑΛΗ"

 • Εν θέρει την χλαίνα κατατρίβεις.
  σημαίνει πως

 • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
  σημαίνει πως

 • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
  σημαίνει

 • Γυνή εστί δαπανηρόν φύσει
  σημαίνει πως