ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΠΑΤΑΛΗ"

  • Εν θέρει την χλαίνα κατατρίβεις.
    σημαίνει πως

  • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
    σημαίνει πως

  • Λύχνον εν μεσημβρία άπτειν.
    σημαίνει