ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ"

 • Δια της είς άτοπον απαγωγής.
  σημαίνει

 • Εξ ονύχων λέοντα.
  σημαίνει πως

 • Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.
  σημαίνει

 • Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται.
  σημαίνει πως