ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ"

  • Δια της είς άτοπον απαγωγής.
    σημαίνει

  • Εξ ονύχων λέοντα.
    σημαίνει πως

  • Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.
    σημαίνει