ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

  • Άλλοι μεν γλώττα, άλλοιοι δε γόμφιοι.
    Εξήγηση

  • Αιέν αριστεύειν.
    ολόκληρη φράση.

  • Εν πιθήκοις όντα δει είναι πίθηκον.
    σημαίνει πως