ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ"

  • Αεί κολοιός ποτί κολοιόν ιζάνει.
    σημαίνει πως

  • Σύμβουλος σοφός, τείχος ελπίδος, πηγή γλυκειά ομιλία μετά συνετών.
    σημαίνει

  • Εάν χωλώ παροικήσεις, υποσκάζεις μαθήσει
    δηλαδή