ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΤΕΜΠΕΛΗΣ"

  • Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ, άλλ οι πόνοι τίκτουσι τήν ευδοξίαν.
    σημαίνει

  • Ουδείς ών ράθυμος ευκλεής ανήρ,άλλ'οι πόνοι τίκτουσι τήν ευδοξίαν.
    δηλώνει