ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΤΙΜΩΡΙΑ"

  • Εις Θεών ήλθεν ώτα.
    εννοεί πως

  • Αι Ιβύκου γέρανοι.
    λέγεται

  • Παθείν τον έρξαντα θέσμιον γάρ
    σημαίνει