ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΤΟΛΜΗ"

  • Τοίς τολμώσιν ή τύχη ξύμφορος.
    σημαίνει