ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΤΥΧΗ"

 • Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.
  σημαίνει

 • Τύχη μή πίστευε.
  σημαίνει

 • Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.
  σημαίνει

 • Αεί γαρ ευ πίπτουσιν οι Διός κύβοι
  σημαίνει

 • Θέλω τύχην σταλαγμόν ή φρένων πίθον
  σημαίνει πως