ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΤΥΧΗ"

 • Αδύνατον τόν μηδέν πράττοντα πράττειν εύ.
  σημαίνει

 • Μηδενί συμφοράν ονειδίσης, κοινή γάρ ή τύχη καί τό μέλλον αόρατον.
  σημαίνει

 • Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.
  σημαίνει

 • Τοίς τολμώσιν ή τύχη ξύμφορος.
  σημαίνει

 • Τύχη μή πίστευε.
  σημαίνει

 • Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος.
  σημαίνει

 • Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας.
  σημαίνει