ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΥΓΕΙΑ"

 • Υγεία καί νούς εσθλά τώ βίω δύο.
  σημαίνει

 • Νους υγιής εν σώματι υγιεί.
  σημαίνει πως

 • Υγιέστερος όμφακος.
  σημαίνει

 • Ιατρική σώματος νόσους ακέεται, σοφίη δε ψυχάν παθών αφαιρέεται.
  σημαίνει

 • Παρά μεν των θεών υγείαν εύχονται, πάντα δε οι πλείστοι ταναντία τη υγεία πράττουσιν.
  σημαίνει