ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ"

  • Βηξ αντί πορδής.
    λέγεται για

  • Λύκος αίγαν εκκαλών.
    λέγεται