ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ"

  • Αγροίκου μην καταφρόνει ρήτορος.
    σημαίνει πως

  • Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
    σημαίνει