ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ"

  • Ο τής φιλοδοξίας έρως τών ανθρώπων τόν νού επιθολαί.
    σημαίνει