ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΟΒΟΣ"

  • Φόβος ουδείς τοίς νέοις σκήψιν φέρει.
    σημαίνει