ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΡΟΝΤΙΔΑ"

  • Αντιπελαργείν
    σημαίνει

  • Ποταμός τα πόρρω ποτίζων, τα δε έγγιον καταλείπει.
    λέγεται για