ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΩΤΙΑ"

  • Ελαίω πυρ σβεννύεις.
    σημασία

  • Τον καπνόν φεύγων, εις το πυρ ενέπεσον.
    λέγεται