ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΦΩΤΙΑ"

 • Ελαίω πυρ σβεννύεις.
  σημασία

 • Εμου θάνατος γαία πυρί μιχθήτω
  εννοεί

 • Κρίνει φίλους ό καιρός, ώς χρυσόν τό πύρ.
  σημαίνει

 • Τον καπνόν φεύγων, εις το πυρ ενέπεσον.
  λέγεται

 • Το μεν πυρ ο άνεμος, τον δε έρωτα η συνήθεια εκκαίει.
  σημαίνει