ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ"

  • Το εν τη καρδία του νηφόντος, επί της γλώσσης του μεθύοντος. Εν οίνω η αλήθεια.
    δηλαδή

  • Υπό την λεοντή πάλιν ο όνος ογκήσεται.
    σημαίνει