ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: "γαιδαρος"

 • Όνος εις άχυρα.
  λέγεται

 • Όνος εν μύροις.
  λέγεται

 • Όνω τις μύθον έλεγε, ο δε τα ώτα εκίνει.
  σημαίνει

 • Υπέρ όνου σκιάς.
  λέγεται