ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ψ"

 • Ψάχνει ψύλλους στα άχυρα.
  :

 • Ψαχνω ψύλλους (η βελόνες) στα άχυρα.
  δηλαδή:

 • Ψύλλος τον εδάγκασε.
  λέγεται:

 • Ψυχή δεν φαίνεται.
  λέγεται :

 • Ψωροκώσταινα
  χρησιμοποιείται: